ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

 

V letošním školním roce začaly pracovat staronové zájmové kroužky: Malý šikula, Kytara, Flétna, Stolní tenis, Florbal, Výtvarné hraní a tvoření, Keramika, Vaření, Sportovky, Gymnastická přípravka. Dramatickou výchovu letos nabízíme pro velký zájem pro začátečníky i pro pokročilé. Poprvé nabízíme: Karate, Balet, Badminton a Myslivecký kroužek pro větší přiblížení života k přírodě. Nabídkou mimoškolních činností se snažíme uspokojit zájem co nejvíce dětí. Jsme potěšeni, že kroužky navštěvují ve vysokém počtu. Rovněž letos poprvé zavádíme Anglický den ve školní družině, kde děti hravou formou pod vedením kvalifikovaných pedagogů prohlubují své znalosti anglického jazyka. Jsme rádi, že jsme mohli uspokojit požadavky našich žáků širokou nabídkou od kultury přes přírodu a sport až k domácím pracím.                                                                    Marie Horká                

 

 

V pondělí a úterý 10. - 11. října byli žáci čtvrtých ročníků na dopravním hřišti v Lipníku nad Bečvou. Nejdříve si zopakovali dopravní značky a poté si vyzkoušeli své znalosti. Nechyběly ani praktické ukázky, kdy se děti mohly vžít do role účastníků silničního provozu a vyzkoušet své nové poznatky v praxi. Cílem těchto programů je seznámit děti s důležitými dopravními předpisy, značkami, ze kterých budou na jaře vyzkoušeny a obdrží průkaz cyklisty.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni si dopoledne užili s úsměvem.    

                                         Eva Mikešková, Alena Spáčilová

pizap.com14765112896881 Medium

V prvouce se učíme o našem městě Lipníku nad Bečvou, a proto jsme využili posledních slunečných podzimních dnů k procházce naším městem. Paní průvodkyně z Infocentra nám předvedla město s jeho historickými památkami v celé  kráse - náměstí s radnicí, kašny svatého  Floriána a Jana Nepomuckého, Mariánský sloup, kovové plastiky, zvonici se zvony Michalem, Jakubem a Barborkou, kostely sv. Jakuba a Františka Serafínského, Meditační zahradu, Synagogu, zámek s jeho parkem a střešní zahradou a další zajímavá zákoutí našeho města.
Tímto bychom rádi poděkovali paní průvodkyni Anežce Pořízkové za zajímavý výklad a trpělivost s námi.

                                              Žáci třetí třídy

pizap.com14765097566261 Medium

Dne 20.9. 2016 proběhly v Přerově atletické závody v běhu na 60 m, 800 m a 1500 m. Z našich žáků se nejlépe umístila Kateřina Gondová v běhu na 60 m, kdy skončila těsně druhá pouze o 8 setin sekundy. Další závodníci z 6. ročníků jeli poprvé a tedy na zkušenou, přesto výkon Adama Zdráhala v běhu na 800 m s časem 2:46 byl velice pěkný a skončil na 6. místě. Patrik Vybíral na téže trati obsadil 9. místo s časem 2:55, Katka Gondová byla dvanáctá a Tereza Řídká čtrnáctá.

Závodníkům děkujeme a věříme, že příští rok se posunou o nějaké to místo výš.

                                                     Lenka Schmidtová

pizap.com14749578991011