ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Sportovně turistický kurz 8. ročníku

Rajnochovice 29.5. -2.6. 2017

Na přelomu května a června proběhl kurz žáků 8. tříd se zaměřením na turistiku, orientaci v terénu podle mapy a podle turistických značek, branné a noční hry a první pomoc.

Během pobytu jsme navštívili poutní místo Hostýn, prošli jsme větší část hlavního hřebenu Hostýnských vrchů, Skalný, Tesák, Kelčský Javorník i rozlednu na Marušce. Žáci se také blíže seznámili s florou a faunou této chráněné krajinné oblasti.

Žáci vytvořili výborný kolektiv. Pracovali v týmech, kde si museli vzájemně pomáhat, povzbuzovat se i spoléhat jeden na druhého.

Počasí bylo celý týden nádherné a teplé, což umožňovalo dělat spoustu aktivit a pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek. Po pěti dnech nejrůznější pohybových aktivit, soutěží, kvízů, střelby, sportovních her se všichni ve zdraví přesvědčili o tom,že se dá venku užít spousty zábavy a legrace. Nakonec mnozí překonali i svůj vlastní strach ze tmy při nočních hrách v lese a hlavně zjistili, že se dá žít i bez mobilního telefonu.

Cíle kurzu byly splněny, žáci odjížděli spokojeni a příjemně unaveni s krásnými zážitky.

                                                 Lenka Schmidtová

turist Medium

Dne 7.6.2017 se uskutečnil 9.ročník turnaje pořádaný pro žáky lipenských a okolních škol. Jako tradičně se první   na palubovce představili nejmladší žáci a žákyně v nejsilněji obsazené kategorii 1.-5.třídy a i přes nízký věk hráčů byly k vidění podařené akce i góly. Vítězství nakonec získali naši borci ZŠ Osecká 315. Střední kategorii jasně dominovali hráči Gymnázia, kteří soupeřům nedovolili ani jedinou branku. Nejstarší, tentokrát žel také nejméně obsazená kategorie se stala kořistí domácího družstva ZŠ Osecké 315.

Děkujeme všem zúčastněným sportovcům i organizátorům za další úspěšný ročník turnaje, fair-play hru a těšíme se příští rok na viděnou.

Sportu zdar a florbalu zvlášť

1.-5. třída

1. ZŠ Osecká 315

2.ZŠ Osek n. B.

3.ZŠ Loučka

4.ZŠ Jezernice

5.ZŠ Hranická

6.-7. třída

1.Gymnázium

2. ZŠ Osecká 315

3.ZŠ Osek n. B.

4.ZŠ Osecká 301

8.-9. třída

1. ZŠ Osecká 315

2. Gymnázium

3. ZŠ Hranická

Tento turnaj byl podpořen grantem města Lipník nad Bečvou.

Schmidtová Lenka

flor tur1

Zdejší zámek je pro veřejnost zpřístupněný od roku 2016. Můžeme zde spatřit nejcennější krajinářskou romantiku v České republice. Proto se dne 25. 5. 2017 rozjela naše školní družina do těchto míst. Po obědě pro nás přijel krásný autobus a hurá na výlet. Zde na nás už čekal připravený program. Pořadatelé provedli děti zámeckým parkem, kde je hravou formou (plnění úkolů) seznámili s  faunou a flórou. Děti si nezapomněly prohlédnout i Červenou věž.

V krásně upraveném parku jsme se nasvačili a hurá za Kukym. V zámku je muzeum díla otce i syna Zdeňka a Jana Svěráka. Prohlídka expozic je zaměřená na filmová díla - Obecná škola, Kolja, Vratné lahve, Tři bratři, Tmavomodrý svět. Ale co nejvíce bavilo nás? No přece náš “ Kuky“. Náš plyšový medvídek je oblíbená hračka chlapce Ondry, která končí po maminčině úklidu u popelnice. Tím ale jeho existence nekončí. Chce se dostat zpět domů. Cestou ze skládky v lese potkává spoustu podivných lesních bytostí, s nimiž zažije neuvěřitelné dobrodružství, a to vše jsme mohli zhlédnout i my. A navíc! Víte, že se Kuky dokonce šije v Lipníku nad Bečvou ve firmě „NOE“? Z původní představy pana režiséra, že hračka by měla být vystlaná slámou nebo hoblinami a ušitá z vyšisované látky, se zde dopracovali k praktické verzi  takového fešáka. A o tom pan Svěrák natočil film „Jak se šije Kuky".

Před večerem jsme se vrátili spokojeně domů a mnohým z nás se o Kukym a jeho dobrodružstvích i zdálo.                                                                                        Marie Horká

výlet432 Medium

Dne 17.5.2017 proběhl 20. ročník pěvecké soutěže žáků 1. stupně Skřivánek.

V první kategorii zazpívaly děti prvních a druhých ročníků a ve druhé kategorii žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Určené téma byla lidová a libovolná píseň.

Do soutěže se zapojily Základní školy Sluníčko, Hranická, Osecká 301 a Osecká 315 z Lipníka nad Bečvou a Základní škola z Týna nad Bečvou.

Titul Skřivánka s nejkrásnějším hláskem získala v mladší kategorii Marie Plachká , na druhém místě se umístila Daniela Jurečková a třetí místo obsadila Alice Jurečková ze ZŠ Osecká 315. Ve starší kategorii vyhrála první místo Barbora Pešková ze ZŠ Osecká 315, druhé místo získal Tobiáš Volšan ze ZŠ Hranická a na třetím místě se umístila Anna Honziková ze ZŠ Osecká 315.      

Za finančního přispění ve formě grantu Města Lipníka nad Bečvou obdrželi soutěžící hodnotné ceny a diplomy. Vítězům a všem účastníkům děkujeme a srdečně blahopřejeme !

                                                                           Alice  Hradilová

skrivanek Medium