ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

barevná pastelka 2018 Medium

 

Výsledky soutěže Barevná pastelka, která byla pořádána ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou dne 20. 3. 2018 na téma Přírodní živly:

1. kategorie (1., 2. třída):

1. Natálie Kleiberová (ZŠ Hranická)

2. Matyáš Koudelka (ZŠ Loučka)

3. Magdaléna Zemanová (ZŠ Hranická)

cena organizátora: Charlotte Patkaňová (ZŠ Osecká 315)

2. kategorie (3., 4., 5. třída):

1. Adéla Nižníková (ZŠ Týn)

2. Amálie Přibylová (ZŠ Hranická)

3. Dominika Zemánková (ZŠ Loučka)

cena organizátora: Nela Janišová (ZŠ Osecká 315)

                                    Ondřej Zezula (ZŠ Sluníčko)

3. kategorie (6., 7. třída):

1. Bára Lužová (ZŠ Sluníčko)

2. Michaela Drábková (Gymnázium Lipník)

3. Ela Petrželová (ZŠ Osecká 315)

cena organizátora: Eliška Šindlerová (ZŠ Hranická)

4. kategorie (8., 9. třída):

1. Sára Mikulášková (ZŠ Hranická)

2. Veronika Klementová (ZŠ Osecká 315)

3. Barbora Terichová (ZŠ Osecká 315)

cena organizátora: Kateřina Přibylová (ZŠ Hranická)

                                    Sára Kreselová (ZŠ Hranická)

Všichni vítězové převzali své ceny na slavnostní vernisáži konané 28. 3. 2018 v aule ZŠ Hranická.
Všem malým umělcům blahopřejeme.

Název: Jaloveček (Jalovec)
Datum: 15.3.2018
Místo: Vsetín
Pořadatel: Muzeum Regionu Valašsko Vsetín
Soutěžící žáci: Knolová, Rýznarová, Petrželová, Spáčilová, Škanderová
Jako vstupenka do soutěže sloužil obrázek A3 na téma Voda, základ života, který namalovala Natálie Rýznarová. Pak soutěžící čekal 45 min. test na téma Voda a život kolem ní. Potom přišla na řadu praktická část, v níž žáci chodili po prostorách a expozicích zámeckého muzea a určovali názvy vodních živočichů.  Naše družstvo bylo velmi úspěšné v praktické části (5. místo), ale bohužel v testové části se jim tři úkoly nepovedly a tak výsledkem bylo až 15. místo (z 19. zúčastněných družstev). Problémy jim dělaly místopisné informace a plánování protipovodňových opatření. Na závěr se žáci dozvěděli správné odpovědi a byli odměněni účastnickými listy a drobnými dárky.

                                                                Martina Suchánková

jalovec Medium

Ve středu 14. března 2018 se rozjelo 5 žáků třídy 5. A na vsetínský zámek, aby reprezentovali naši školu na přírodovědné soutěži Jaloveček. Letos proběhlo již sedmé kolo soutěže. Naše škola se jej účastnila poprvé. Poprvé to bylo i pro Zdeňka Omastu, Tomáše Anderlu, Martina Románka, Nelu Osmančíkovou a Michaelu Matouškovou.

Tématem letošního roku byla Voda a život v ní i kolem ní. První část soutěže byl test, ve kterém žáci prokazovali své znalosti z oblasti přírodovědy. Ve druhé části soutěže se děti podívaly do prostorů zámku, kde byly organizovány didaktické hry a kvízy.

Po vyhlášení jsme si mohli prohlédnout muzeum. Žákům se nejvíce líbily expozice válečných zbraní a tetování.

Ve velké konkurenci dvaceti dalších týmů se sice naši žáci neumístili, ale odnesli si Pamětní list, drobné dárky a spoustu nových zkušeností.

Eva Mikešková

jalovecek Medium

„V malém městečku Lipník žil mládenec Jíra se svou Johankou. Jíra byl hrnčíř, jak se patří, a Johanka zase uměla napéci perníčky. Každou neděli chodili ti dva spolu prodávat svoje zboží na trh…“ takto zní úvodní slova pohádky O Jírovi a Johance, kteří svou láskou překonají zlobu a nenávist zlé sestry Dory.

Žáci naší školy se s tímto příběhem, podle scénáře Markéty Dujsíkové, vydali do Přerova na okresní přehlídku divadelních souborů, která se konala v úterý 13. 3. 2018. Děti podaly profesionální výkony, za které by se nemuseli stydět ani skuteční herci. Naši umělci svým vystoupením upoutali porotu natolik, že postupují do krajského kola v Olomouci, které se bude konat 14. 4. 2018.

Tuto pohádku budete moci zhlédnout v Kulturním domě Echo 15. května 2018. Srdečně Vás všechny zveme!

Mikešková Eva

divadlo Medium