ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Ve dnech 30. 5. až 3. 6. 2016 se zúčastnilo celkem 45 žáků
4. ročníků pobytu v přírodě. Hlavním cílem byl aktivní pobyt v přírodě doplněný o hry a pohybové aktivity, poznávání místních zajímavostí, památek a historie a upevňování znalostí z vlastivědy a přírodovědy.
Během pobytu jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách s doprovodnou výstavou o historii školních pomůcek a výrobnu ručního papíru. V Koutech nad Desnou jsme se prošli Pohádkovým lesem, prohlédli si horskou přírodu. Velkým zážitkem byla cesta tam a zpět – vlakem.
Děti většinu pobytu, pokud počasí dovolilo, trávily na místních sportovištích, hrály různé míčové a kolektivní hry, soutěžily, plnily úkoly s přírodovědnou a vlastivědnou tématikou. Vše zajímavé si poznamenávaly do deníku.
Celý pobyt proběhl bez problémů a úrazů. Nedošlo k žádným konfliktům. Děti se chovaly velmi pěkně, při prohlídce zámku i ruční papírny vzorně a ukázněně.
Celá akce se vyznačovala klidnou a pohodovou atmosférou, která byla zásluhou všech zúčastněných pedagogických pracovníků, kteří projevili profesionální přístup při přípravě i v přímé činnosti s žáky.

pizap.com14659384193261

Jednu květnovou středu jsme se vypravili do Dinoparku Vyškov. Počasí nám přálo a cesta rychle ubíhala.
Ani jsme se nenadáli a stáli jsme před branami zooparku. Na statku jsme krmili "zvířecími dobrůtkami" kozy
s kůzlátky, ovečky, selátka a holuby. Ostatní zvířátka jsme jen tiše obdivovali. Někteří z nás poprvé viděli osla nebo máloobvyklé cizokrajné druhy zvířat.
Vláčkem jsme dojeli do Dinoparku. Rázem jsme se přenesli do druhohor do společnosti tvorů tak obrovských, že nás přecházel zrak. Modely dinosaurů byly vskutku impozantní a zvuky, které vydávaly, nám naháněly až "husí kůži". Na dětském hřišti jsme si zadováděli a strávili chvíle odpočinku. V písečném koutku jsme dělali paleontologické objevy. Naši prohlídku jsme uzavřeli příběhem o dinosauřím mláděti ve 4D kině.
Ani se nám nechtělo domů. Ale všechno jednou končí. I náš školní výlet.

                                   Žáci druhé a třetích tříd

pizap.com14659341772891

Jako hollywoodští kaskadéři nebo cirkusoví akrobati jsme si připadali v lanovém centru PROUD v Olomouci. Někteří z nás si hravě poradili s lanovou dráhou vysoko nad zemí, jiní museli sebrat odvahu, aby na lanech uspěli. Ani lezecká stěna pro většinu dětí nebyla překážkou.
Líbilo se nám i pátrání s detektivem Bystroočkem. Snímali jsme otisky prstů, vyhledávali jsme stopy, luštili záhady, sluchem jsme poznávali podezřelé zvuky a zadrželi jsme pachatele krádeže zlatého lana.
Zkrátka super výlet!

                                                     Žáci školní družiny

pizap.com14659323727531

24.5.2016 uspořádal Klub koloběhu Lipník n. B., SVČ Lipník a ZŠ Hranická na motokárové aréně sprinty jednotlivců ve čtyřech kategoriích. Z našich borců se umístili :

Míša Stuchlíková        na 2. místě

Kristýna Navrátilová  na 2. místě

Katka Gondová          na 3. místě

Erik Vybíral                na 2. místě

Ondřej Kovář             na 1. místě

                                                   Lenka Schmidtová

pizap.com14665417882731

Florbalová školička Small