ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Ve dnech 5. a 6. dubna 2017 proběhl na ZŠ Osecká 315 zápis žáků do 1. tříd.
Do školy se dostavilo 55 předškoláků a rodiče 9 z nich budou žádat odklad
školní docházky.
Ředitel školy plánuje ve školním roce 2017/2018 otevřít dvě 1. třídy.
V září se těšíme na naše budoucí prvňáčky.
V červnu plánujeme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků, kde jim budou
poskytnuty všechny důležité a aktuální informace.

                                                                     Mgr. Jana Horalíková

zápis 2017 Medium

vítání jara Medium

Vítání jara symbolizuje odcházení zimy a obnovu života v přírodě. Stalo se pěkným zvykem – letos již počtvrté - vítání jara společně se všemi dětmi. 21. března se na nám. T.G.M. se sešly děti základních a mateřských škol, kde jaro přivítaly veselou písničkou a vypustily barevné balonky. Na 17 stanovištích byl připraven program s nabídkou jarního tvoření pro děti i širokou veřejnost. Všichni si mohli vytvořit čápa na komíně, kočičky, vážky, kvítečka, berušky, ovečky a další výrobky související s jarem. Děti i jejich rodiče do workshopu zapojili a odnesli si spoustu výrobků na jarní výzdobu bytů a svých pokojíčků.

Sluníčko bylo zubaté, chvílemi pofukoval nepříjemný vítr, ale snad další dny přinese teplo a sluníčko tak, jak tomu na jaře má být.

Velký dík patří nejen všem dětem u stánků a návštěvníkům, ale také městu Lipníku, které podporovalo tuto akci grantem. 

                                                  Marie Horká