ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Ve čtvrtek 1. března jsme v rámci vyučování navštívili naši školní knihovnu. Paní knihovnice pro nás měla připravené informace o půjčování knih a o tom, jak to v knihovně chodí. Pozorně jsme ji poslouchali a trpělivě čekali, až si vybereme vlastní knížku.
Paní učitelka měla velkou radost, že získala plno nových čtenářů. A my jsme se těšili na zajímavé čtení z vypůjčených knih.

                                                                Žáci 3.B

knihovna Medium

2. 3. 2018 se konalo okresní kolo recitační soutěže ve středisku Atlas a Bios v Přerově. V první kategorii školu reprezentovaly Inna Kozáčková ze 2.B a Marie Plachká ze 3.B. Ve druhé kategorii soutěžily žákyně pátých ročníků Julie Vidrmanová a Kristýna Banarová. Kategorie třetí se účastnila Kristýna Ježková ze 7. B a čtvrté, poslední kategorie, Michaela Škanderová z 8. třídy.

Konkurence byla vysoká a přednesy vyrovnané. Proto můžeme slavit úspěch v podobě postupu do krajského kola. Porotu ohromila Inna Kozáčková s přednesem básně Čert a Káča a vybojovala si 3. místo. Gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho zdaru v krajském kole!

                                                        Tereza Schwanzerová

recitace Medium

V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 17 žáků z 8. třídy a 15 žáků 7. tříd. Všichni museli prokázat svou znalost přírodnin, šikovnost při práci s mikroskopem a pak změřili své znalosti a vědomosti testem na téma „Pohyb v přírodě“. A zde jsou výsledky těch nejlepších:

Starší žáci:

1. místo              Škanderová Michaela                 69,5 bodů

2. místo              Oblouková Zuzana                      68 bodů

3. místo              Petrášová Michaela                     65,5 bodů

Mladší žáci:

1. místo              Horáková Alena                 7. A           62 bodů   

2. místo              Rýznarová Natálie              7. B            61,5bodů

3. místo               Habermannová Johana         7. A           60 bodů

                            Mgr. Martina Suchánková

bio01952 Medium

 

    bio02953 Medium