ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Jak jsme vás již informovali, naši osmáci se přihlásili do soutěže CO2 liga, v rámci které plní různé úkoly vztahující se k měnícímu se klimatu a našemu městu. V pátém a posledním kole soutěže dostali za úkol vymyslet a realizovat taková opatření, která by našemu městu prospěla v boji se suchem či povodněmi.

Rozhodli jsme se vysadit alespoň jeden strom v blízkosti Bečvy, který by přispěl k snížení vysoké vody a zároveň by se jednalo i o opatření pro zmírnění sucha.

Oslovili jsme paní Ing. Pospíšilovou z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou. Ta nám vyšla ochotně vstříc. Společně jsme vybrali strom, který zasadíme a paní inženýrka nám zajistila jeho dodání.

Zvolili jsme lípu srdčitou, která je jednak symbolem města Lipníka a také je typická pro lužní lesy, takže se u řek přirozeně vyskytuje. Kontaktovali jsme také pana Zobaníka z Technických služeb, který nám pomohl vybrat vhodné místo pro naši lípu.

Zasadili jsme ji 15. května a opatřili cedulkou. Při sázení jsme se pěkně zapotili a tak nám ani nevadilo, když se rozpršelo. Alespoň nám to lípu hned zalilo. Doufáme, že se jí bude dobře dařit.

Chtěli bychom také poděkovat panu starostovi Ing. Přikrylovi, paní místostarostce Daně Navrátilové a paní senátorce RNDr. Seitlové, kteří nás vlídně přijali na radnici, vyslechli si trpělivě prezentaci naší celoroční aktivity v soutěži a poskytli nám cenné rady.

Děkujeme. Team Oxidanti, 8. třída, ZŠ Osecká 315, Lipník and Bečvou.

web setkání na radnici Medium

 web setkání s paní senátorkou Medium

 web výsadba lípy 3 Medium

Dne 16. 5. 2018 proběhl 21. ročník pěvecké soutěže žáků 1. stupně Skřivánek.

V první kategorii zazpívaly děti prvních a druhých ročníků a ve druhé kategorii žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Určené téma byla lidová a libovolná píseň.

Do soutěže se zapojily Základní školy Osecká 315, Hranická, Osecká 301 z Lipníka nad Bečvou a Základní škola z Týna nad Bečvou.

Titul Skřivánka s nejkrásnějším hláskem získala v mladší kategorii Magdaléna Zemanová ze ZŠ Hranická, na druhém místě se umístila Tina Řezáčová ze ZŠ Osecká 315 a třetí místo obsadila Kristýna Linhartová ze ZŠ Osecká 315 .Ve starší kategorii vyhrála první místo Běla Zenáhlová ze ZŠ Hranická, druhé místo získala Marie Plachká ze ZŠ Osecká 315 a na třetím místě se umístila Tereza Hostášková ze ZŠ Osecká 315.      

Za finančního přispění ve formě grantu Města Lipníka nad Bečvou obdrželi soutěžící hodnotné ceny a diplomy. Vítězům a všem účastníkům děkujeme a srdečně blahopřejeme !

                                                              Mgr. Alice Hradilová

Dne 11. 5. 2018 se uskutečnil 10. ročník turnaje pořádaný pro žáky lipenských a okolních škol. Jako tradičně se první na palubovce představili nejmladší žáci a žákyně v kategorii 1. - 5. třídy a i přes nízký věk hráčů byly k vidění podařené akce i góly. Vítězství nakonec získali naši borci ZŠ Osecká 315. Souboje ve střední kategorii byly velmi vyrovnané, rozhodovalo se na nájezdy. Vyhrála ZŠ Hranická . Vítězství v nejstarší kategorii se stalo kořistí Gymnázia.

Děkujeme všem zúčastněným sportovcům i organizátorům za další úspěšný ročník turnaje, fair-play hru a těšíme se příští rok na viděnou.

Sportu zdar a florbalu zvlášť.

1.-5. třída

1. ZŠ Osecká 315

2.ZŠ Hranická A.

3.ZŠ Loučka

4.ZŠ Hranická B

6.-7. třída

1.ZŠ Hranická

2. ZŠ Osecká 315

3.Gymnázium

4.ZŠ Osecká 301

8.-9. třída

1. Gymnázium

2. ZŠ Osecká 315 A

3. ZŠ Osecká 315 B

4. ZŠ Hranická

Tento turnaj byl podpořen grantem města Lipník nad Bečvou.

                                                 Schmidtová Lenka

Datum: 10.5.2018

Místo: Stadion Přerov

Pořadatel: AŠSK,MŠMT, Český rozhlas, SK Hranice, SVČ ATLAS A BIOS,

Gymnázium J. Škody

Soutěže v atletice se naši mladší žáci zúčastnili atletického závodu Poháru rozhlasu. V tvrdé konkurenci dalších 9 škol z okresu Přerov jsme se součtem bodů ve všech disciplinách umístili na krásném 3. místě. Největší úspěch měli naši skokani do výšky: Zdeněk Zbruž tuto disciplinu vyhrál a pokořil výšku 152 cm, Jakub Holaj byl 3. a Patrik Vybíral 4. Celkově se závodníkům discipliny podařily.

                                   Lenka Schmidtová

Zveme všechny zákonné zástupce našich žáků na mimořádné třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek
17. května 2018 v 15.30 v jednotlivých třídách. 

Program:

1. GDPR - ochrana osobních údajů žáka
2. Ostatní záležitosti třídy

20.4.2018 proběhlo na naší škole základní kolo dopravní soutěž. Žáci druhého stupně soutěžili v teoretickém testu z pravidel silničního provozu a v praktické jízdě zručnosti. Do dalšího kola postoupily družstvo 9.třídy, které naši školu bude reprezentovat v oblastním kole soutěže.

Družstvo 9 . třídy:      Milan Pazdera

                                    Erik Vybíral

                                    Kristýna Navrátilová

                                    Klára Kovářová

Oblastní kolo se konalo dne 24.4.2018 v areálu posádky AČR v Lipníku n/B.

Tradičně výborně organizovaná soutěž proběhla za příznivého počasí, žáci se snažili podávat co nejlepší výkony a zbyl čas i na zábavu. Naše družstvo obsadilo čtvrté místo a do dalšího kola nepostoupilo.

                                                 Radek Novotný