ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Dne 17.9.2014 se zúčastnili žáci 4.A třídy spolu se seniory lipenského penzionu poznávacího výletu do lázní Teplice nad Bečvou. Lázně leží v malebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně a jsou vhodným prostředím pro relaxaci a načerpání nových sil. Díky unikátnímu přírodnímu zdroji – minerální vodě bohaté na oxid uhličitý, jsou však místem, které pomůže hlavně srdíčku, cévám i celému organismu.
Vzhledem ke krásnému počasí a dobré náladě všech se výlet vydařil. 
                                                                                                       Žáci 4.A

Ve školním roce 2017/2018 pokračuje na naší škole již čtrnáctým rokem projekt Adopce na dálku. Ten je součástí rozvojových programů Arcidiecézní charity Praha, které umožňují měnit a zlepšovat podmínky života dětí v „zemích třetího světa.“ Díky příspěvkům žáků, učitelů, rodičů a přátel školy byla na konto Arcidiecézní charity zaslána částka 3930 Kč. Tento příspěvek byl využit na financování školního vzdělávání (školné, školní pomůcky, školní uniformu), mimoškolní aktivity a zdravotní péčinašeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Prabhuovi je letos 22 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již čtvrtým rokem studuje polytechnickou školu. Jeho snem je stát se policistou. Všem je moc vděčen za pomoc. Spolu s vánočním přáním nám zaslal i svou fotografii.

                                                                                                                                  Mgr. Monika Tvrdá

Prahbu Medium

I ve školním roce 2016-17 pokračuje na naší škole projekt adopce na dálku. Díky příspěvku žáků, učitelů, rodičů a přátel školy byla zaslána částka 4700 Kč, která bude využita na financování školního vzdělávání našeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Prabhuovi je letos 21 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již třetím rokem studuje polytechnickou školu. Velmi si naší pomoci váží a oceňuje ji.

                                                            Mgr. Monika Tvrdá

 

Ve školním roce 2015/2016 na naší škole pokračuje projekt Adopce na dálku.Ten je součástí rozvojových programů Arcidiecézní charity Praha, které umožňují měnit a zlepšovat podmínky života dětí v „zemích třetího světa.“

Naším „adoptivním synem“ je již 12 let indický chlapec Bhovi Prabhu z oblasti Bangalore.  Díky našim příspěvkům je mu umožněno chodit do školy, mít financovány náklady na vzdělání (školné, školní pomůcky, školní uniformu), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Prabhuovi je letos 20 let, úspěšně absolvoval školní docházku a nyní již druhým rokem studuje polytechnickou školu. Velmi si naší pomoci váží a oceňuje ji.

Pomoc je realizována pravidelnou roční platbou, na níž se podílejí především žáci a učitelé naší školy, ale i lidé z řad široké veřejnosti, především rodiče a přátelé školy. Vybraná částka je poté zaslána na konto Arcidiecézní charity, která zajišťuje efektivní využití prostředků.

Program Adopce na dálku umožňuje také prostřednictvím korespondence s příjemci pomoci jedinečnou společenskou výměnu mezi dvěma odlišnými světy, a tím umožňuje žákům uvědomit si historické i kulturní rozdíly.

                                                                                           Jitka Fraisová

adopce 04 001 adopce 01 001 adopce 02 001 adopce 03 001

 

Poděkování za příspěvek pro indického chlapce

V prvním prosincovém týdnu byla na konto Arcidiecézní charity Praha, která zaštiťuje projekt

Adopce na dálku, zaslána částka 4900 Kč. Částka, na jejímž výběru se podíleli žáci, učitelé, rodiče i přátelé školy, bude využita na financování školního vzdělávání našeho „adoptivního“ syna Prabhua z Indie. Všem,  kteří příspěli, velmi děkujeme.

                                                                                   Jitka Fraisová

 

Vánoční pozdrav z daleké Indie

(překlad dopisu)

Drazí adoptivní rodiče,

Váš adoptivní syn Prabhu Vám zasílá přání a  pozdravy. Mně  i mé rodině se vede dobře, doufám, že i Vám se vede dobře.

Nejprve mi dovolte, abych Vám i Vaší rodině popřál veselé Vánoce a sťastný nový rok 2016. Doufám, že Vám Bůh požehná štěstí a pevné zdraví.

Jsem vděčný za pomoc od  Centra sociální pomoci v Anugraha  (Organizace v Indii zaštiťující projekt adopce). V oblasti, kde žiji, mnoho studentů včetně mě získává příspěvky od tohoto centra pomoci, díky nimž jsou hrazeny veškeré náklady na studium, tj. školné, učebnice,obuv, jízdné na autobus a další školní pomůcky.Také se účastním dalších aktivit organizovaných Centrem,např. seminářů, letního  kempu, sportovních akcí, vánoční oslavy atd. Všech těchto akcí se mohu účastnit pouze díky Vaší pomoci a jenom díky této pomoci je mi umožněno pokračovat ve studiu. Moc Vám za tuto pomoc děkuji.

Během tohoto akademického roku jsem se zúčastnil celonárodní kampaně, kterou organizuje indická vláda a je zaměřena na čistotu ulic a veřejných prostranství .Velmi užitečná pro mě byla i účast na semináři „Vzdělání a morální hodnoty“.

Nyní se připravujeme na velkou vánoční oslavu v Centru sociální pomoci. Její součástí bude kulturní show s tancem, zpěvem i předáváním dárků.

Jménem celé naší rodiny a přátel Vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.Modlím se za Vás každý den a prosím , abyste se i Vy modlili za mě.

Váš milující Prabhu 

Adopce 11 2015 Adopce 11 2015 4

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Zumba Large

KABELKOVÝ VELETRH JE PŘÍLEŽITOST JAK UDĚLAT RADOST DĚTEM

Příležitost darovat kabelku a pomoci tak dětem z dětského domova nebo dítěti se zdravotním handicapem je tady! 
K druhému ročníku charitativního kabelkového veletrhu "Olomouckého deníku" se zapojí i naše škola. 
Zapojte se i Vy. Jak můžete pomoci? Je to tak jednoduché.
Pokud mají dámy kabelku, která je stále hezká, ale už ji nenosí, mohou ji věnovat a přispět tak na dobrou věc. Každá z kabelek bude prodána ne druhém ročníku kabelkového veletrhu v Olomouci a výtěžek z akce přinese radost a pomoc dětem, které to potřebují.

Kabelky noste do školního klubu (III. poschodí) v měsíci září.
                                                    Marie Horká
                                                    ZŠ Osecká 315

kabelky 001

První školní den

Nastal den 1. září a my jsme se slavnostně oblečeni, s krásnými novými aktovkami a s rodiči, vydali do školy. Vůbec nám nevadilo trochu nevlídné počasí, protože jsme se do školy opravdu těšili. U vchodu nás přivítal školní maskot - sova - a starší děti, které nám předaly slavnostní "prvňáčkovské" šerpy. V tělocvičně nás čekal program, zazpívali jsme si s paní učitelkou a jejími žáky písničky. Dále nás přivítal pan ředitel. Popřál nám, aby se nám ve škole líbilo a dařilo ... A za krátkou chvíli jsme si šli prohlédnout svou pěkně vyzdobenou třídu, poznat svou paní učitelku a nové kamarády ... Domů jsme se vraceli s úsměvem a s aktovkou plnou malých dárečků, sešitů a školních pomůcek.

                                              Žáci prvních tříd

P1150663 Large P1150650 Large P1150669 Large P1150662 Large P1150685 Large P1150686 Large P1150710 Large P1150715 Large