ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V měsíci březnu se naše školní družina zúčastnila soutěže, vyhlášené SVČ Atlas a Bios v Přerově na téma „Namaluj přírodu“ – „Ptáci“.
Děti se velmi snažily při vytváření prací a jejich píle a vytrvalost se jim vyplatila.
V kategorii skupinové práce mladších dětí vystoupaly až na stupeň nejvyšší  a ve stejné kategorii
obsadily i 3. místo.
Této soutěže se zúčastnily i žákyně 7. třídy paní učitelky Symerské a v kategorii – skupinové práce starší žáci - obsadily krásné 3. místo. Děti byly odměněny diplomy a drobnými cenami.
Všem vítězům gratulujeme.

                                                                                           Lenka Jenišová

P1050699 Large P1050701 Large P1050705 Large              P1050708 Large P1050709 Large

Exkurze k pramenům Odry

Během Týdne pro přírodu se šesťáci zúčastnili exkurze VLS k pramenům  řeky Odry. Žáci si vyslechli zajímavé vyprávění pana Jeniše o geomorfologických poměrech, živočiších a rostlinách Oderských vrchů, navštívili nově zbudované středisko Lesní pedagogiky v Heřmánkách a prohlédli si výchoz jílovitých břidlic v Mezihorské skále, kde se podařilo nalézt dokonce zkamenělinu. U pramene Odry si žáci zopakovali pojmy rozvodí, povodí, úmoří. Za úkol dostali zpracovat mapku dnešní exkurze, kterou využijí v hodinách zeměpisu.

P4231835 Large P4231852 Large P4231855 Large P4231841 Large P4231834 Large P4231833 Large

 

Návštěva Vlastivědného muzea Olomouc

Dne 24. a 25. dubna se v rámci projektu Týden pro přírodu vydali žáci sedmé a šestých tříd do Olomouce navštívit výstavu Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu. Žáci dostali pracovní listy, které při návštěvě expozice vyplňovali a pak odevzdali. Výstava se dětem líbila, především díky názornosti a využití interaktivních prvků. Největší oblibě se těšila jezevčí  nora, chytání ryb a interaktivní tabule. Žáci si mohli sáhnout na srst některých zvířat, poslechnout jejich zpěv nebo pracovat s mikroskopem. Dověděli se, jaká fauna a flóra je typická pro různá stanoviště v našem kraji i to, které druhy jsou ohrožené či naopak člověku škodí. Na závěr jsme navštívili část expozice věnovanou těžbě nerostných surovin v našem kraji, kde si žáci mohli sami vyzkoušet rýžovat rudy či granáty a ty si poté odnesli na památku domů. Návštěvy našeho krajského města jsme využili také k prohlídce olomoucké radnice, orloje a Sloupu Nejsvětější trojice, který patří mezi památky UNESCO.

                                                   Martina Suchánková

P4241916 Large P4241917 Large P4241920 Large P4241927 Large P4241918 Large P4251949 Large P4251946 Large

Péče o ochranu přírody je věcí každého z nás, ale každý k ní nepřistupuje stejně zodpovědně. Jak se žáci ZŠ Osecká 315 učí chápat ekologické jednání, ochranu i poznávání přírody si můžete právě přečíst.
Na naší škole každoročně probíhá při příležitosti Dne Země projekt Týden pro přírodu. Letos to bylo v týdnu od 22. do 28. dubna.
Prvňáčci i druháčci  projekt zahájili naučnou vycházkou chráněnou rezervací Škrabalka. Děti si na vzdělávacích panelech přečetly, které rostliny a živočichy zde chráníme, seznámily se i s rostlinami, které ve městě málokdy uvidí a děti jejich názvy ani neznají.
V lipenském Echu děti také  shlédly pohádku z vodní říše „O vodníku Počískovi“.
Třeťáci se zase vypravili  do Obory v Bohuslávkách, kde se prošli naučnou stezkou s myslivcem panem Víškem a nejvíce se jim líbilo společenství rybníka s divokými kachnami.
Žáci čtvrtých ročníků navštívili lipenský sběrný dvůr a uvědomili si nutnost třídění odpadu. Také se vydali do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí na akci ke Dni Země se spoustou přírodovědných aktivit.
Páťáci vyhledávali informace o přírodních a vlastivědných zajímavostech České republiky. Vypravili se i na přírodovědnou vycházku k Bečvě a Pískáči.
Žáci 2.- 6. ročníků se zúčastnili besedy firmy EKO-KOM  „Tonda obal na cestách“, kde si pod vedením lektorů vyzkoušeli i třídění odpadu a dozvěděli se hodně praktických rad k třídění.
A co žáci druhého stupně? Jejich přírodovědná poznávání sahala za hranice našeho města. Na kolech vyjeli do Teplic nad Bečvou a navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a nebo se vydali za krásami říše rostlin na olomouckou Flóru. Celý týden byl nabitý přírodovědnými činnostmi, úkoly i aktivitami a žáci je plnili zodpovědně a s radostí.
A protože nám přálo i počasí, Týden pro přírodu se nám opět vydařil.

                                                             Učitelé ZŠ Osecká 315

CAM00021 Large CAM00033 Large P1010767 Large P1010773 Large P1010787 Large CAM00049 Large SAM 9670 Large SAM 9647 Large P1050504 Large P1050515 Large P1050461 Large P1050465 Large

Dne 30.4.2014 proběhlo na naší škole základní kolo Dopravní soutěže. Žáci druhého stupně soutěžili v teoretickém testu pravidel dopravního provozu a v praktické jízdě zručnosti.
Do dalšího kola postupují družstva  7. třídy, které budou naši školu reprezentovat v oblastním kole soutěže.

Pořadí tříd:
            1.                     7. třída                       29bodů
            2.                     9.A                             32bodů
            3.                     9.B                             46bodů
            4.                     8.A                             59bodů
            5.                     8.B                             61bodů
            6.                     6.B                            109bodů
            7.                     6.A                            111bodů

                                                         Novotný Radek

Dne 23.4.2014 jsme se zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje McDonald´s CUP v Hranicích. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích. Hráči II.kategorie se v konkurenci 6 týmů umístili na 3.místě. Hráči I.kategorie  vybojovali pouze s 1 prohrou 2.místo a tím si zajistili postup do okresního kola, které se bude konat v Přerově 12.5.2014.

Naši školu reprezentovali:

Kategorie I.                                            Kategorie II.

Koláček Šimon                                      Pazdera Milan                                
Vybíral Patrik                                         Mádr Jan
Petráš Filip                                            Koláček David
Zbruž Zdeněk                                        Nakielný František
Šebesta Pavel                                       Štěpánek Jan
Polách František                                   Štěpánek Dan
Mach Tobiáš                                          Pěcha Ondřej
Ocelka Jiří                                              Važanský Matěj

                              Denisa Koláčková, Lenka Schmidtová

1.kategorie 001 Large 2.kategorie 001 Large I.kategorie -MCDOnaldś CUP Large