ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Slibuji ve jménu krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského, Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklad, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji ...
25. března jsme byli pasováni na čtenáře, dali jsme slib královně Knihovně, vodníku Kašňákovi a víle Týlince. Naši patroni - pan ředitel SPŠS Zeiner a pan starosta Přikryl - nás mečem pasovali na rytíře čtenářského řádu. Program byl doplněn básničkami a písničkami žáků naší školy a ZUŠ.

                                                                             Žáci prvních tříd

P1070824 Small P1070856 Small P1070837 Small P1070898 Small

 

Každoročně vyhlašuje MŠMT  Olympiádu v českém jazyce pro žáky osmých a devátých tříd.  Ve školním  kole čeká řešitele několik úkolů se zapeklitými otázkami z mluvnického učiva a pak šedesátiminutová slohová práce na téma, které se doví až v okamžiku zadání, a stejně tak formu slohového útvaru. Dva nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola se stejným scénářem.
Letos jsme neobyčejně dlouho čekali na výsledky okresního kola, ale o to více nás potěšilo   radostné zjištění, že naše žákyně osmé třídy Tereza Musilová v náročné konkurenci 52 soutěžích porazila studenty gymnázií i ostatních základní škol a postupuje do krajského kola jako zástupkyně přerovského okresu. Své znalosti a cit pro mateřský jazyk a tvůrčí psaní bude muset Tereza prokázat 9. dubna v Olomouci.
Gratulujeme k mimořádnému úspěchu a držíme palce.

                                                           Irena Symerská

Výsledky školního kola Pythagoriády – 25.3.2015

Šestá třída – pořadí

  1. místo -  Müllerová, Vybíralík, Pazdera
  2. místo  - Navrátilová, Poláková
  3. místo -  Sieklíková

Sedmá třída – pořadí

  1. místo  - Länger
  2. místo – Chlápková, Žitník
  3. místo – Máčková, Šebesta

Osmá třída – pořadí

  1. místo – Post
  2. místo – Steinbach
  3. místo – Kovář

Zpracoval: Ivo Mádr, Radek Novotný

V úterý dne 24 .3. 2015 se žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže „Barevná pastelka“, kterou organizovala ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou. Tématem této soutěže pro 1. stupeň byl název „Alenka v říši divů“ , pro 2.stupeň: „Říše divů“. Soutěž byla určena žákům 1.- 9. ročníku. Z naší školy se zúčastnilo této soutěže 15 žáků (T. Hostášková, G. Jakubcová, S. Seidlová, N. Janišová, K. Vítková, D. Klika, E. Chlápková, D. Bonková, B. Terichová, J. Poláková, N. Müllerová, R. Harenčáková, V. Bonková, M. Býčková, T. Musilová, V. Petriková), kteří byli rozdělěni do 4 kategorií.

Žáci si mohli vybrat výtvarné potřeby, kterými chtěli malovat. Po soutěži všichni účastníci obdrželi malou upomínku. Nejlepší výtvarné práce budou slavnostně vyhlášeny na vernisáži ve středu 1. 4. 2015 v 15.30 hodin spojené s jejich výstavou v aule ZŠ Hranická, na kterou je pozvána i široká veřejnost.

                                       Pavla Koláčková

P1070796 Large P1070798 Large P1070804 Large P1070810 Large P1070812 Large P1070806 Large P1070816 Large P1070819 Large P1070821 Large P1070820 Large  P1070822 Large P1070797 Large

tábor