ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V úterý 4. dubna se zúčastnilo 9 žáků prvního stupně naší školy výtvarné soutěže BAREVNÁ  PASTELKA, kterou pořádala ZŠ Hranická. Vytvářeli výtvarné práce na téma Domácí mazlíček.
Porotu zaujalo hned několik našich mladých výtvarníků.
Nela Hasoňová (2.B) ve své kategorii zvítězila, Alice Tomková (2.A) obsadila 2. místo v první kategorii, Gabriela Jakubcová (3. tř.) se umístila na 2. místě ve druhé kategorii a Nela Janišová (4.B) obdržela cenu poroty.
Všem oceněným blahopřejeme.

                    P1110808 Medium

Na naší škole již tradičně probíhá při příležitosti Dne Země projekt nazvaný Týden pro přírodu. Letos se uskutečnil v týdnu od 18. do 21. dubna 2017.

Mladší žáci zahájili týden Lesní pedagogikou na chatě VLS Heřmánky. Ze všech aktivit byli nadšeni, ale nejvíc je zaujalo pozorování dalekohledem z posedu a závody v tahání dřeva.

Starší žáci začali projekt účastí na besedě v lipenském Echu, kde napjatě sledovali vyprávění vlastních zkušeností Pavla Nováka s potápěním v Hranické propasti.

Dalšími akcemi Týdne pro přírodu byla návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, Vlastivědného muzea a botanické zahrady Olomouc, výlet na kolech do údolí Krkavce nebo exkurze do čistírny odpadních vod našeho města.

Nechyběla ani návštěva Sběrného dvoru a úklid v okolí skateparku, kde si žáci uvědomili nutnost třídění odpadu a péči o přírodu.

Celý týden byl nabitý přírodovědnými činnostmi, úkoly i aktivitami pro všechny žáky, kteří k nim přistupovali zodpovědně a s radostí. Uvědomili si, že o přírodu musíme pečovat po celý rok, aby nám dávala svou sílu a radost.

I přes velmi chladné počasí se nám Týden pro přírodu opět vydařil.

                                                                                                        Mgr. Jana Horalíková

týden pro přírodu Medium

Středisko volného času Atlas a Bios z Přerova vyhlásila pro všechny MŠ a ZŠ soutěž „Namaluj přírodu" na téma „Savci".

Žáci našeho kroužku se této soutěže zúčastnili pod vedením Mgr. Nikoly Lauberové.

Porota ocenila práce našich žáků vynikajícím umístěním v 2. a 3. kategorii.

Vítězem celé 2. kategorie se stal žák Dan Dohnal.

Velkým úspěchem se stala žákyně 1. třídy Inna Kozáčková, která získala 2. místo.

Zdá se, že naší škole vyrůstá nový výtvarný talent. Máme radost a jsme na Innu patřičně hrdí.

Nesmíme opomenout čestné uznání Nely Hasoňové ze 2. třídy.

Vynikajících výsledků ve 3. kategorii dosáhla svým 3. místem Nikola Müllerová z 8. ročníku.

Jsme rádi, že v dnešním přetechnizovaném světě si děti najdou čas i na rozvoj svých talentů.

Jen tak dál.
                                            Marie Horká

SAM 9697 Small

 

Ve dnech 5. a 6. dubna 2017 proběhl na ZŠ Osecká 315 zápis žáků do 1. tříd.
Do školy se dostavilo 55 předškoláků a rodiče 9 z nich budou žádat odklad
školní docházky.
Ředitel školy plánuje ve školním roce 2017/2018 otevřít dvě 1. třídy.
V září se těšíme na naše budoucí prvňáčky.
V červnu plánujeme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků, kde jim budou
poskytnuty všechny důležité a aktuální informace.

                                                                     Mgr. Jana Horalíková

zápis 2017 Medium