ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou


Poradenské služby a konzultační hodiny

Rodiče se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí u jednotlivých vyučujících  v termínu konzultačních hodin.
Výchovná poradkyně poskytuje konzultace (každý čtvrtek 7.30 – 8.30  a první čtvrtek v měsíci 14.00 - 15.00) v oblasti výchovné, vzdělávací i profesní, spolupracuje s poradními orgány jako je PPP Přerov, dětský psycholog, psychiatr, kurátoři pro děti a mládež a poradenské a informační středisko ÚP,  zajišťuje péči o žáky s SPU i žáky vycházející.


Přehled konzultačních hodin učitelů

Horalíková Jana první čtvrtek v měsíci 14.30 - 15.30 
Hradilová Alice první čtvrtek v měsíci  14.30 - 15.30
Kovářová Zuzana první čtvrtek v měsíci  14.30 - 15.30
Králová Milena první čtvrtek v měsíci 14.30 - 15.30
Macháňová Petra první čtvrtek v měsíci 14.30 - 15.30
Mikešková Eva, Mgr. první čtvrtek v měsíci  14.30 - 15.30
Rytíř Pavel první čtvrtek v měsíci  14.30 - 15.30
Zaoralová Gabriela první čtvrtek v měsíci  14.30 - 15.30 
Světnická Martina první čtvrtek v měsíci 14.30 - 15.30
Mikešková Eva první čtvrtek v měsíci 14.30 - 15.30
Koláčková Denisa

každý čtvrtek
první čtvrtek v měsíci

 7.30 –  8.30  

14.00 - 15.00

     
Hlavičková Helena první středa v měsíci
každé pondělí
14.00 - 15.00
  8.00 - 9.30
Václavek Petr první středa v měsíci 14.00 – 15.00
     
Suchánková Martina první čtvrtek v měsíci 13.30 - 14.30
Kadaňková Vlasta první čtvrtek v měsíci 14.00 – 15.00
Novotný Radek první úterý v měsíci 14.00 – 15.00
Tvrdá Monika první čtvrtek v měsíci 14.00 – 15.00
Schmidtová Lenka první středa v měsíci   14.00 – 15.00
Hájek Břetislav první úterý v měsíci 14.00 – 14.45
Schwanzerová Tereza první úterý v měsíci 13.30 – 14.30
Rašková Andrea
první čtvrtek v měsíci 13.15 - 14.15