ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Inkluze I

INKLUZE

Od září 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Inkluze I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006449

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 939 462,00 Kč

Cílem projektu je:

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- společné vzdělávání dětí a žáků

- usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy

- spolupráce s rodiči dětí a žáků

Naše aktivity v tomto projektu:

  • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků
  • realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména z oblasti čtenářských dovedností
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování