ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V naší školní jídelně máte možnost hradit stravné těmito způsoby:

- INKASEM ZE SPOROŽIROVÉHO ÚČTU 
Platba je realizována vždy 15-tého v měsíci zpětně za uplynulý měsíc přesně podle počtu odebraných obědů (první srážka je provedena 15. října a poslední 15. července). 
Po přihlášení v září je dítě automaticky přihlášeno na celý školní rok.

- TRVALÝM PŘÍKAZEM Z VAŠEHO ÚČTU
Platba je realizována převedením pravidelné částky (400,- Kč I. st., 450,- Kč II. st., 500,- Kč 15+ a středoškoláci) z vašeho účtu.  Přeplatky se vrací dvakrát do roka na váš účet nebo jsou vypláceny hotově v kanceláři ŠJ. 
Dítě je automaticky přihlášeno na celý školní rok. Při ukončení stravování jsou strávnící/ rodiče strávníků/ povinni oznámit tento stav osobně v kanceláři ŠJ.

- V HOTOVOSTI
Dítě si musí  v kanceláři ŠJ na konci starého měsíce zaplatit stravu na nový měsíc (koncem září na říjen apod.).

Na dobu nepřítomnosti je nutné vždy si obědy předem odhlásit – tel. 581 292 029 nebo 581 292 030

Každý strávník musí mít zakoupenou kreditní kartu /42 Kč/, bez které si  oběd nemůže vyzvednout. Tato karta mu slouží po celou dobu školní docházky, v případě zničení či ztráty si lze zakoupit novou. 

Informace o stravování, přihlašování a odhlašování obědů : 
tel. 581 292 029     p. Nohejlová Světlana         p. Novosadová Věra.

Doba výdeje -                             Po-Pá  11.10 - 14.10 hod.

Provozní doba pokladny -           Po-Pá    7.30 - 13.45 hod.