ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Žáci dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315 zažili v úterý 15. května derniéru své pohádky O Jírovi a Johance. S příběhem o lásce a nenávisti odehrávajícím se v našem malebném městečku již vystupovali v Přerově na okresní a v Olomouci na krajské přehlídce dramatických souborů Poděs.

Tentokrát hráli v lipenském kulturním domě Echo, kde si pozvali na dopolední představení žáky mateřských a základních škol. Odpolední vystoupení bylo určené pro rodiče a širokou veřejnost.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem mladým hercům za skvělé výkony, autorce pohádky Markétě Dujsíkové za napsání scénáře, Michalu Novákovi za pořízení krásných fotek a videozáznamu, firmě Noe s. r. o. za ušití kostýmů, paní Květě Kohoutkové za zapůjčení krojů, pracovníkům KD Echo, zejména paní Martě Bakešové, za osvětlení představení, firmě Teplo a. s., městu Lipníku nad Bečvou a ZŠ Osecká 315 za finanční podporu a všem kolegům za pomoc při realizaci vystoupení.

Chtěli bychom Vás pozvat ještě na další představení dramatického kroužku, tentokrát na pohádku Zlatovláska, které se bude konat v ZUŠ Antonína Dvořáka ve čtvrtek 14. června 2018. Těšíme se na Vás!

                                                                   Mgr. Eva Mikešková

stažený soubor Medium