ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Jak jsme vás již informovali, naši osmáci se přihlásili do soutěže CO2 liga, v rámci které plní různé úkoly vztahující se k měnícímu se klimatu a našemu městu. V pátém a posledním kole soutěže dostali za úkol vymyslet a realizovat taková opatření, která by našemu městu prospěla v boji se suchem či povodněmi.

Rozhodli jsme se vysadit alespoň jeden strom v blízkosti Bečvy, který by přispěl k snížení vysoké vody a zároveň by se jednalo i o opatření pro zmírnění sucha.

Oslovili jsme paní Ing. Pospíšilovou z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou. Ta nám vyšla ochotně vstříc. Společně jsme vybrali strom, který zasadíme a paní inženýrka nám zajistila jeho dodání.

Zvolili jsme lípu srdčitou, která je jednak symbolem města Lipníka a také je typická pro lužní lesy, takže se u řek přirozeně vyskytuje. Kontaktovali jsme také pana Zobaníka z Technických služeb, který nám pomohl vybrat vhodné místo pro naši lípu.

Zasadili jsme ji 15. května a opatřili cedulkou. Při sázení jsme se pěkně zapotili a tak nám ani nevadilo, když se rozpršelo. Alespoň nám to lípu hned zalilo. Doufáme, že se jí bude dobře dařit.

Chtěli bychom také poděkovat panu starostovi Ing. Přikrylovi, paní místostarostce Daně Navrátilové a paní senátorce RNDr. Seitlové, kteří nás vlídně přijali na radnici, vyslechli si trpělivě prezentaci naší celoroční aktivity v soutěži a poskytli nám cenné rady.

Děkujeme. Team Oxidanti, 8. třída, ZŠ Osecká 315, Lipník and Bečvou.

web setkání na radnici Medium

 web setkání s paní senátorkou Medium

 web výsadba lípy 3 Medium