ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Název: Jaloveček (Jalovec)
Datum: 15.3.2018
Místo: Vsetín
Pořadatel: Muzeum Regionu Valašsko Vsetín
Soutěžící žáci: Knolová, Rýznarová, Petrželová, Spáčilová, Škanderová
Jako vstupenka do soutěže sloužil obrázek A3 na téma Voda, základ života, který namalovala Natálie Rýznarová. Pak soutěžící čekal 45 min. test na téma Voda a život kolem ní. Potom přišla na řadu praktická část, v níž žáci chodili po prostorách a expozicích zámeckého muzea a určovali názvy vodních živočichů.  Naše družstvo bylo velmi úspěšné v praktické části (5. místo), ale bohužel v testové části se jim tři úkoly nepovedly a tak výsledkem bylo až 15. místo (z 19. zúčastněných družstev). Problémy jim dělaly místopisné informace a plánování protipovodňových opatření. Na závěr se žáci dozvěděli správné odpovědi a byli odměněni účastnickými listy a drobnými dárky.

                                                                Martina Suchánková

jalovec Medium