Dne 17.5.2017 proběhl 20. ročník pěvecké soutěže žáků 1. stupně Skřivánek.

V první kategorii zazpívaly děti prvních a druhých ročníků a ve druhé kategorii žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Určené téma byla lidová a libovolná píseň.

Do soutěže se zapojily Základní školy Sluníčko, Hranická, Osecká 301 a Osecká 315 z Lipníka nad Bečvou a Základní škola z Týna nad Bečvou.

Titul Skřivánka s nejkrásnějším hláskem získala v mladší kategorii Marie Plachká , na druhém místě se umístila Daniela Jurečková a třetí místo obsadila Alice Jurečková ze ZŠ Osecká 315. Ve starší kategorii vyhrála první místo Barbora Pešková ze ZŠ Osecká 315, druhé místo získal Tobiáš Volšan ze ZŠ Hranická a na třetím místě se umístila Anna Honziková ze ZŠ Osecká 315.      

Za finančního přispění ve formě grantu Města Lipníka nad Bečvou obdrželi soutěžící hodnotné ceny a diplomy. Vítězům a všem účastníkům děkujeme a srdečně blahopřejeme !

                                                                           Alice  Hradilová

skrivanek Medium