ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Na naší škole již tradičně probíhá při příležitosti Dne Země projekt nazvaný Týden pro přírodu. Letos se uskutečnil v týdnu od 18. do 21. dubna 2017.

Mladší žáci zahájili týden Lesní pedagogikou na chatě VLS Heřmánky. Ze všech aktivit byli nadšeni, ale nejvíc je zaujalo pozorování dalekohledem z posedu a závody v tahání dřeva.

Starší žáci začali projekt účastí na besedě v lipenském Echu, kde napjatě sledovali vyprávění vlastních zkušeností Pavla Nováka s potápěním v Hranické propasti.

Dalšími akcemi Týdne pro přírodu byla návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, Vlastivědného muzea a botanické zahrady Olomouc, výlet na kolech do údolí Krkavce nebo exkurze do čistírny odpadních vod našeho města.

Nechyběla ani návštěva Sběrného dvoru a úklid v okolí skateparku, kde si žáci uvědomili nutnost třídění odpadu a péči o přírodu.

Celý týden byl nabitý přírodovědnými činnostmi, úkoly i aktivitami pro všechny žáky, kteří k nim přistupovali zodpovědně a s radostí. Uvědomili si, že o přírodu musíme pečovat po celý rok, aby nám dávala svou sílu a radost.

I přes velmi chladné počasí se nám Týden pro přírodu opět vydařil.

                                                                                                        Mgr. Jana Horalíková

týden pro přírodu Medium