ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

Středisko volného času Atlas a Bios z Přerova vyhlásila pro všechny MŠ a ZŠ soutěž „Namaluj přírodu" na téma „Savci".

Žáci našeho kroužku se této soutěže zúčastnili pod vedením Mgr. Nikoly Lauberové.

Porota ocenila práce našich žáků vynikajícím umístěním v 2. a 3. kategorii.

Vítězem celé 2. kategorie se stal žák Dan Dohnal.

Velkým úspěchem se stala žákyně 1. třídy Inna Kozáčková, která získala 2. místo.

Zdá se, že naší škole vyrůstá nový výtvarný talent. Máme radost a jsme na Innu patřičně hrdí.

Nesmíme opomenout čestné uznání Nely Hasoňové ze 2. třídy.

Vynikajících výsledků ve 3. kategorii dosáhla svým 3. místem Nikola Müllerová z 8. ročníku.

Jsme rádi, že v dnešním přetechnizovaném světě si děti najdou čas i na rozvoj svých talentů.

Jen tak dál.
                                            Marie Horká

SAM 9697 Small