ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V letošním roce se žáci sedmé třídy poprvé přihlásili do soutěže CO2 liga. Sedmičlenné družstvo ve složení Michaela Petrášová, Michaela Škanderová, Klára Krejzová, Natálie Pelcová, Karolína Spáčilová, Ondřej Ohlídal a Josef Zámorský budou v průběhu roku prostřednictvím prvků projektového vyučování zpracovávat environmentální témata klimatických změn, jídla, vody, bydlení a dopravy s návazností na každodenní život. Výsledky prvního úkolu si již můžete přečíst na nástěnce u jídelny. Cílem soutěže, jejíž patronem je ekologický institut Veronica, je uvědomění si globálních souvislostí a hledání cest, jak snížit dopady klimatických změn a připravit se na ně.

                                Martina Suchánková

pizap.com14822194787731