ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

 

V letošním školním roce začaly pracovat staronové zájmové kroužky: Malý šikula, Kytara, Flétna, Stolní tenis, Florbal, Výtvarné hraní a tvoření, Keramika, Vaření, Sportovky, Gymnastická přípravka. Dramatickou výchovu letos nabízíme pro velký zájem pro začátečníky i pro pokročilé. Poprvé nabízíme: Karate, Balet, Badminton a Myslivecký kroužek pro větší přiblížení života k přírodě. Nabídkou mimoškolních činností se snažíme uspokojit zájem co nejvíce dětí. Jsme potěšeni, že kroužky navštěvují ve vysokém počtu. Rovněž letos poprvé zavádíme Anglický den ve školní družině, kde děti hravou formou pod vedením kvalifikovaných pedagogů prohlubují své znalosti anglického jazyka. Jsme rádi, že jsme mohli uspokojit požadavky našich žáků širokou nabídkou od kultury přes přírodu a sport až k domácím pracím.                                                                    Marie Horká