ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V pondělí a úterý 10. - 11. října byli žáci čtvrtých ročníků na dopravním hřišti v Lipníku nad Bečvou. Nejdříve si zopakovali dopravní značky a poté si vyzkoušeli své znalosti. Nechyběly ani praktické ukázky, kdy se děti mohly vžít do role účastníků silničního provozu a vyzkoušet své nové poznatky v praxi. Cílem těchto programů je seznámit děti s důležitými dopravními předpisy, značkami, ze kterých budou na jaře vyzkoušeny a obdrží průkaz cyklisty.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni si dopoledne užili s úsměvem.    

                                         Eva Mikešková, Alena Spáčilová

pizap.com14765112896881 Medium