ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V prvouce se učíme o našem městě Lipníku nad Bečvou, a proto jsme využili posledních slunečných podzimních dnů k procházce naším městem. Paní průvodkyně z Infocentra nám předvedla město s jeho historickými památkami v celé  kráse - náměstí s radnicí, kašny svatého  Floriána a Jana Nepomuckého, Mariánský sloup, kovové plastiky, zvonici se zvony Michalem, Jakubem a Barborkou, kostely sv. Jakuba a Františka Serafínského, Meditační zahradu, Synagogu, zámek s jeho parkem a střešní zahradou a další zajímavá zákoutí našeho města.
Tímto bychom rádi poděkovali paní průvodkyni Anežce Pořízkové za zajímavý výklad a trpělivost s námi.

                                              Žáci třetí třídy

pizap.com14765097566261 Medium