Školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce proběhlo dne 23. 1. 2015.

Komise: Regina Lutková, Monika Tvrdá

Vyhodnocení:

Kategorie I. A (6. a 7. ročník) :

  1. místo – Kristýna Pavlíková, 7. A
  2. místo – Julie Poláková, 6.roč.
  3. místo – Roman Caletka, 7. A

Kategorie II.A (8. a 9. ročník):

  1. místo – Veronika Bonková, 9. roč.

2.- 3. místo – Kristýna Ohlídalová, Barbora Máčková – 9. roč.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v okresním kole soutěže, které se bude konat v měsíci únoru v Přerově.

                                                   Regina Lutková