ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Vítejte

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní  vzdělání dětem od šesti do patnácti  let  věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také obchůdek s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.

 

FCB

V pondělí a úterý 10. - 11. října byli žáci čtvrtých ročníků na dopravním hřišti v Lipníku nad Bečvou. Nejdříve si zopakovali dopravní značky a poté si vyzkoušeli své znalosti. Nechyběly ani praktické ukázky, kdy se děti mohly vžít do role účastníků silničního provozu a vyzkoušet své nové poznatky v praxi. Cílem těchto programů je seznámit děti s důležitými dopravními předpisy, značkami, ze kterých budou na jaře vyzkoušeny a obdrží průkaz cyklisty.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni si dopoledne užili s úsměvem.    

                                         Eva Mikešková, Alena Spáčilová

pizap.com14765112896881 Medium

V prvouce se učíme o našem městě Lipníku nad Bečvou, a proto jsme využili posledních slunečných podzimních dnů k procházce naším městem. Paní průvodkyně z Infocentra nám předvedla město s jeho historickými památkami v celé  kráse - náměstí s radnicí, kašny svatého  Floriána a Jana Nepomuckého, Mariánský sloup, kovové plastiky, zvonici se zvony Michalem, Jakubem a Barborkou, kostely sv. Jakuba a Františka Serafínského, Meditační zahradu, Synagogu, zámek s jeho parkem a střešní zahradou a další zajímavá zákoutí našeho města.
Tímto bychom rádi poděkovali paní průvodkyni Anežce Pořízkové za zajímavý výklad a trpělivost s námi.

                                              Žáci třetí třídy

pizap.com14765097566261 Medium

Dne 20.9. 2016 proběhly v Přerově atletické závody v běhu na 60 m, 800 m a 1500 m. Z našich žáků se nejlépe umístila Kateřina Gondová v běhu na 60 m, kdy skončila těsně druhá pouze o 8 setin sekundy. Další závodníci z 6. ročníků jeli poprvé a tedy na zkušenou, přesto výkon Adama Zdráhala v běhu na 800 m s časem 2:46 byl velice pěkný a skončil na 6. místě. Patrik Vybíral na téže trati obsadil 9. místo s časem 2:55, Katka Gondová byla dvanáctá a Tereza Řídká čtrnáctá.

Závodníkům děkujeme a věříme, že příští rok se posunou o nějaké to místo výš.

                                                     Lenka Schmidtová

pizap.com14749578991011

V září proběhl kurz žáků 6. tříd se zaměřením na turistiku, orientaci v terénu podle mapy a podle turistických značek, branné a noční hry a první pomoc.

Během pobytu jsme navštívili poutní místo Hostýn, prošli jsme větší část hlavního hřebenu Hostýnských vrchů, Skalný, Tesák, Kelčský Javorník i rozhlednu na Marušce. Žáci se také blíže seznámili s florou a faunou této chráněné krajinné oblasti.

Žáci vytvořili výborný kolektiv. Pracovali v týmech, kde si museli vzájemně pomáhat, povzbuzovat se i spoléhat jeden na druhého.

Počasí bylo celý týden nádherné a teplé, což umožňovalo dělat spoustu aktivit a pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek "takhle bez maminky, v noci, sám, v lese." Po pěti dnech nejrůznější pohybových aktivit, soutěží, kvízů, střelby, sportovních her se všichni ve zdraví přesvědčili o tom,že se dá venku užít spousty zábavy a legrace. Nakonec mnozí překonali i svůj vlastní strach ze tmy při nočních hrách v lese.

Cíle kurzu byly splněny, žáci odjížděli spokojeni a příjemně unaveni s krásnými zážitky.

                                              Lenka Schmidtová, Denisa Koláčková

pizap.com14749576785501